Vores tilbud

Vi spænder vidt
Vore tilbud spænder vidt - vi tilbyder alle former for tandbehandling, både den almindelige vedligeholdende og forebyggende tandpleje. Det kan f.eks. være parodontosebehandling og rekonstruktioner af slidte tandsæt, såsom kroner, broer, bidfunktionsbehandling.

Vi foretager desuden kirurgiske indgreb så som fjernelse af visdomstænder, rodspidser m.m.

Implantatbehandling foregår i samarbejde med specialist. Æstetisk tandpleje med plast og porcelæn er ligeledes et af vore hovedområder. Ved alle typer af behandling prioriterer vi en høj hygiejnisk standard.

Skånsomme behandlinger
Vi passer på den sunde tand - udgangspunktet for enhver behandling er, at den skal være så optimal som muligt - men også, at den skal være så skånsom som muligt.

Indgrebet på tanden skal minimeres, så den sunde del af tanden ikke lider overlast. Plast kræver i mange tilfælde mindre udboring af tanden end sølv. Derudover er der gode miljømæssige grunde til at vælge plast - både for den enkelte krop og for miljøet omkring os. Når det p.g.a. for stor destruktion af en tand er nødvendigt at lave en krone, er vi nået langt med rene porcelænskroner, som giver et så naturligt udseende som muligt.

Skånsomme indgreb hænger stærkt sammen med forebyggende tandpleje. Jo bedre tænderne vedligeholdes, jo større er chancerne for, at der ikke opstår skader og at eksisterende restaureringer holder. 

Ved tand- såvel som tandkødssygdomme som f.eks. paradentose, vil tidlig diagnose og tidlig behandling ofte kunne forhindre, at der senere skal foretages meget store indgreb.

Forebyggende tandpleje
Tandplejeren er ikke alene garanten for, at vores patienter får efterset og renset deres tænder grundigt. Hun er også garanten for, at de får grundig rådgivning om den vigtige daglige pleje, så de selv kan være med til at holde deres tænder sunde.

Vores paradentosepatienter får ekstra opmærksomhed med dybe tandrodsrensninger og målinger af tandkødslommerne, så sygdommen hele tiden er under nøje kontrol.