Vores holdninger

Sikkerhed for kvalitet
Sunde tænder, et smukt smil og et godt bid er en naturlig del af "det gode liv". 

Vi ser det som en tandlægeopgave i samarbejde med patienten at optimere tandsundheden i almindelighed - og den generelle trivsel i særdeleshed. Vi lægger vægt på, at dette samarbejde finder sted i god og ligeværdig kommunikation og i en atmosfære af tillid, troværdighed og tryghed.

Så smertefrit som muligt
Respekt for smerter - mange mennesker er bange for at gå til tandlæge, fordi de forbinder besøget med smerter og er usikre på, hvad der venter dem i tandlægestolen.


Hos Tandlægerne Vesterbro 74 behandler vi patienterne med respekt. Vi gør alt for, at behandlingerne bliver så smertefri som muligt, og at patienterne føler sig trygge og velinformerede.

Før og under behandlingen fortæller vi udførligt, hvad der skal ske, så patienten hele tiden ved, hvad der foregår.EN PLAN FOR TÆNDERNE
Grundig rådgivning - rådgivning er en vigtig del af vores virke. Med afsæt i vores faglige ekspertise fortæller vi, hvad vi mener, der bør ske med tænderne på kortere og længere sigt.

Vi informerer om muligheder og priser, men beslutningen er ene og alene patientens. Derfor giver vi altid vore patienter mulighed for at gå hjem og overveje forslagene i ro og fred.

Mange patienter er glade for at få lagt langtidsplaner for f. eks. udskiftning af plomber, kroner, broer eller kirurgiske indgreb. Når der er enighed om målet og vejen dertil, fjernes meget af usikkerheden ved besøget.
 

Der er hele tiden nyt at lære
Der forskes konstant i tandsygdomme, i nye former for behandlinger, nye materialer og nyt udstyr.

Hos Tandlægerne Vesterbro 74 lægger vi vægt på altid at være ajour med udviklingen. Derfor deltager vi løbende i efteruddannelseskurser inden for alle vores fagområder.

Aktuelt kan nævnes:
  • æstetisk plastbehandling af både fortænder og kindtænder
  • porcelænskroner
  • paradentosebehandling
  • større restaureringer